Naruči

Vaše ime i prezime ili naziv (za pravne osobe)

Kontakt mobilnog telefona (za potrebe autorizacije)

adresa za dostavu, kućni broj i kat (obavezno)

Članski broj za ostvarivanje popusta (radi ostvarivanja popusta obavezno upisati članski broj, u protivnom sustav ne prepoznaje članstvo.)

Vaša narudžba (navesti imena ili brojeve pizza - pića, te količine)

*VAŽNE NAPOMENE:
- Aktualne promocije vrijede isključivo za Online narudžbe i ne odnose se na narudžbe telefonom!